30 listopada 2023

Dostępna dla każdej osoby po 40 r. ż, które nie korzystały wcześniej ze świadczeń w ramach tego programu.

Bezpłatne badania Profilaktyka 40+ to pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn i kobiet:

 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • pomiar masy ciała i wzrostu
 • obwodu w pasie
 • obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)

Plus dodatkowe badania diagnostyczne dedykowane oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet

 • morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 • stężenie glukozy
 • ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP – enzymy wątrobowe)
 • poziom kreatyniny we krwi
 • badanie ogólne moczu
 • kwas moczowy
 • opcjonalnie krew utajona w kale (w zależności od czynników ryzyka)

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn

 • morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 • stężenie glukozy
 • ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP – enzymy wątrobowe)
 • poziom kreatyniny we krwi
 • badanie ogólne moczu
 • kwas moczowy
 • opcjonalnie krew utajona w kale (w zależności od czynników ryzyka)

Na badanie można umówić się telefonicznie pod nr 48 532774903  lub osobiście w naszej rejestracji

W linkach informacje na temat programu:
Profilaktyka 40 Plus – Ministerstwo Zdrowia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)
Profilaktyka 40 plus – ulotka