Do pobrania

Deklaracja wyboru pielęgniarki

Deklaracja wyboru lekarza

Deklaracja wyboru położnej

Oświadczenia pacjenta

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej